VARAAMINEN JA MAKSAMINEN

Asiakkaalle lähetetään varausvahvistus, jossa on Sirnihtan lomamökin omistajan nimi- ja osoitetiedot, kulkuohjeet avaintensaantipaikkaan tai lomakohteeseen sekä tilisiirtolomakkeet vuokran maksua varten. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 10 vrk sisällä laskun päiväyksestä.

Varaus on vahvistettu, kun sovittu ennakkomaksu tai vuokra on suoritettu eräpäivään mennessä (14 vrk laskun päiväyksestä).

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti, fax). Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta. Jos vuokrakohde saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään peruutuskuluina ennakkomaksu.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua ja toimitusmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä vuokraajalle ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

SIRNIHTAN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

OLESKELU LOMA-ASUNNOSSA

Kohteen avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen omistajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana.

  • Loma-asunto on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00 tai sopimuksen mukaan.
  • Viikonloppuvarauksissa loma-asunto on käytettävissä perjantai-iltapäivästä klo 16.00 sunnuntai-iltaan klo 20.00 saakka tai sopimuksen mukaan.

Loma-asunnon vuokraan kuuluu loma-asunnon, saunan ja soutuveneen vapaa käyttöoikeus. Loma-asunnon vuokraan sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat ja ruokailuvälineet sekä polttoaine lämmitykseen, ruoanlaittoon ja valaistukseen. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät vuokrahintaan. Asiakas tuo mukanaan tai voi tilata erillistä korvausta vastaan liinavaatteet ja pyyhkeet.

Loma-asunnon siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse jos ei ole tilannut sitä loma-asunnon vuokraajalle. Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu ja omistaja/huoltaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on Sirnihtan lomamökeillä oikeus periä vähintään hinnastossa ilmoitettu siivousmaksu sekä muut kiireestä aiheutuneet kulut.

Loma-asuntoa saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu vuokraajalle. Ylimääräisistä henkilöistä on ilmoitettava Sirnihtan lomamökeille viimeistään 14 vuorokautta ennen vuokra-ajankohtaa tai sopimuksen mukaan. Henkilöiden määrä ei saa ylittää vuokrattavan loma-asunnon kapasiteetin. Ilmoittamatta jättämistä lisähenkilöistä voidaan periä 50% korotuksella ylimääräinen maksu (katso hinnasto). Teltan, asuntovaunun tai - auton käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

VAHINKOJEN KORVAUKSET

Asiakas on velvollinen korvaamaan loma-asunnolle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen vuokraajalle/omistajalle. Vahingosta tulee ilmoittaa heti Sirnihtan lomamökeille, jotta vahinko voidaan korjata ennen seuraavan vuokralaisen tuloa. Mikäli vahinko on jätetty ilmoittamatta on Sirnihta lomamökeille oikeus periä vuokraajalta kaikki aiheutuneet kustannukset sekä ylimääräinen 100 € sanktio.

VALITUKSET

Kaikki loma-asuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja loman aikana suoraan Sirnihtan lomamökeille tai sen nimeämälle huoltajalle.

Mikäli asiaan huomautukseen tai valitukseen ei tule korjausta 72 tunnin sisällä asiakas voi tehdä joko kirjallisen tai suullisen reklamaation Sirnihtan lomamökeille.

Reklamaatio tulee tehdä viimeistään kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Mikäli asiakas ja Sirnihtan lomamökit eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN

Sirnihtan lomamökit varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Sopimuksen syntymisen jälkeen Sirnihtan lomamökeilla on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos lomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.